Reklama, która manipuluje

-Reklama podprogowa to przekaz oddziałujący na odbiorcę poza jego świadomością, to informacja oddziałująca bezpośrednio na mózg bez świadomości jej dostrzegania. Inaczej ten rodzaj reklamy nazywany jest reklamą sublimalną. Uznawana jest za jedną z technik manipulacji w reklamie. Ten rodzaj reklamy został zakazany w wielu krajach w tym w Polsce, choć zakaz ten dotyczy przede wszystkim telewizji i kina.

-Podprogowy przekaz do dostarczenie odbiorcy informacji o reklamowanym produkcie trwających setne sekundy lub ukrycie ich pośród innych, bardziej wyrazistych bodźców. Jest to przekaz, który zostanie zarejestrowany przez mózg, ale odbiorca nie ma świadomości, że taki przekaz miał miejsce.

-Reklama podprogowa zwykle oddziałuje na stan emocjonalny odbiorcy, ma polepszać samopoczucie lub wykorzystywać pozytywne emocje. Drugą formą oddziaływania jest budowanie ciekawości, do zaspokojenia której dąży odbiorca.

-Również product placement jest postrzegany jako rodzaj reklamy podprogowej. Lokowanie produktów, ich loga czy też mówienie o nich w trakcie filmów, seriali czy programów telewizyjnych bywa również postrzegane jako forma manipulacji i reklamy podprogowej.