SimilarWeb- narzędzie podobne podczas wyszukiwania stron

SimilarWeb to narzędzie pomocne podczas pacy marketingowca przede wszystkim dlatego, że dzięki niemy możemy przede wszystkim przeanalizować konkurencję. Strony o podobnej tematyce mogą być oceniane, a w programie każda posiada osobne okienko z podglądem. Program jest niezwykle szybki i wydajny, dzięki czemu cała praca z nim jest bardzo przyjemna.

Należy pamiętać, że podczas planów związanych z tworzeniem kampanii w sieci, należy przede wszystkim dokonać odpowiedniej analizy konkurencji. SimilarWeb jest w tym pomocne.

Aleksnadra:Nasza firma od dawna korzysta z SimilarWeb jako z narzędzia o ogromnych możliwościach. Program jest o tyle przydatny, że planując kampanię możemy w nim sprawdzić jak wyglądają podobne strony. Oczywiście wszelkie prace można przeprowadzać ręcznie, ale takie wyszukiwanie jest dosyć żmudne i nie zawsze skuteczne. SimilarWeb może być obsługiwany nawet przez osoby o mniejszym stopniu zaawansowania, co również nie pozostaje bez znaczenia”.